in het systeem menu vind je informatie over de router

Clock – Tijd

Hier vind je de bewerkingstijd die door de router zelf wordt gebruikt.

Dit is handig bij KID-beheer

Health

Als je de temperatuur van de router en de ingangsspanning van de voeding wilt controleren, kan je dit controleren in het menu health

Reboot

Als je de router opnieuw wilt opstarten, kan je dit doen door op de menuknop reboot te drukken en vervolgens op OK te drukken in het pop-upscherm

Reset

Je kunt de router ook resetten als je wilt,

Ga naar het resetmenu en druk op de knop Reset Configuration.

Let op: als je de router reset, wordt alle configuratie gewist en ingesteld op de standaard Wifibri-configuratie.

Zodra een reset is uitgevoerd, is er geen manier om deze te herstellen, zelfs niet door de Wifibri-helpdesk.

Resources

Bij Resources vind je alle informatie over uptime, CPU-gebruik, HDD-ruimte en meer